Allmänna villkor

1. Företagsinformation

Företagsnamn: Utkalik AB
Org.nr: 559277-3997

 

2. Allmänna villkår

2.1. De allmänna villkoren gäller för alla kundens beställningar ("kunden" eller "du") när kunden beställer Svadia-produkter via www.svadia.se. Genom att göra en beställning på Svadia-produkter ingår du ett avtal med Svadia.

2.2. Genom att göra en beställning anses du också bekräfta att du är

2.3. Svadia förbehåller sig rätten till att ändra de allmänna villkoren utan att meddela kunden om aktuella ändringar. De allmänna villkoren som publiceras på www.svadia.se när du gör din beställning gäller för den specifika order. Om de allmänna villkoren har ändrats efter du har gjort din beställning gäller de allmänna villkoren som var publicerade vid tidpunkten för din beställning, både för inköp och eventuell returprocess.

 

3. Beställning och ingående av avtal avseende produkter

3.1. Genom att klicka på "Bekräfta" i det sista beställningssteget ingår du ett bindande avtal om att köpa de produkter som finns i din kundvagn. När du har bekräftat din beställning skickar vi en orderbekräftelse via e-post. Avtalet är bindande när du får orderbekräftelsen. Observera att varor som beställts mot förskottsbetalning reserveras åt dig så snart vi har fått full betalning av inköps- och leveranskostnader. Vi ber dig därför att betala hela beloppet omedelbart efter att du har fått din orderbekräftelse dock senast inom 7 dagar. När du bekräftar beställningen samtycker du till att säljaren kan överföra sitt betalningsanspråk till tredje part.

 

4. Priser och leveranskostnader

4.1. Priserna som visas vid beställningstillfället gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms (moms). Svadia, eller relevant Svadia-partner vid köp av Partnerprodukter, äger produkterna tills full betalning har gjorts.

4.2. Leveranskostnaden framgår tydligt i beställningsprocessen där den totala kostnaden för din order (inklusive eventuella leveranskostnader) anges under "totalbelopp" innan köpet genomförs och är bindande.

 

5. Betalning

5.1. Svadia erbjuder betalning via Klarna.

5.2. Genom att acceptera dessa villkor anses du ha gett ditt samtycke till att alla fakturor och kreditfakturor skickas exklusivt till dig i elektronisk form.

 

6. Leverans

6.1. Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som beställs från våra leverantörer. Svadia reserverar sig också för eventuell slutförsäljning av produkterna tills de har lämnat Svadias lager. Om en produkt inte finns i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala alla betalda belopp utan onödigt dröjsmål. Dessutom förbinder vi oss inte att skaffa beställda produkter från någon annan källa. Detta gäller även beställningar för generiska varor (vilket betyder varor där endast den aktuella produkttypen och egenskaperna anges).

6.2. Produkter som köps via www.svadia.se levereras endast till adresser inom Sverige. När leveranstider anges under arbetsdagar ska arbetsdagar förstås som alla dagar från måndag till fredag, exklusive midsommar, julafton, nyårsafton och nationella helgdagar i Sverige och/eller Tyskland (dvs. så kallade röda dagar).

6.3. Vi levererar dina produkter till den leveransadress (närmaste postombud) du angav i din beställning. När du gör din beställning ser du den beräknade leveranstiden. Leveranstiden uppdateras när vi skickar orderbekräftelsen till din e-postadress.

6.4. Om du väljer regelbunden leverans av din beställning är vårt mål att leverera din beställning inom 2 till 5 arbetsdagar efter att du gjort beställningen.

 

7. Erbjudanden och rabattkoder

7.1. Erbjudanden och rabattkoder kan inte köpas men är en del av Svadias marknadsföring och är endast giltiga under en begränsad tid.

7.2. Erbjudanden och rabattkoder kan endast användas en gång (1) per beställning och endast inom giltigheten av angiven period. Vid köp av vissa varumärken eller varor kan vissa erbjudanden och/eller rabattkoder ej användas. Rabattkoder kan inte användas för att köpa presentkort. Observera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att dra nytta av vissa erbjudanden eller rabattkoder.

7.3. Det totala ordervärdet måste motsvara eller överstiga minsta värdet som gälls på de specifika erbjudanden och/eller rabattkod. Om det totala ordervärdet överstiger det maximala värdet på ett givet erbjudande kan du betala övervärdet genom ett av de tillgängliga betalningsalternativen, se avsnitt 5.1. Det är inte möjligt att lösa in rabattkoder för kontanter och det finns ingen ränta på rabattkoderna. Om du utnyttjar din returrätt på hela eller delar av din beställning återbetalar vi det rabatterade belopp du har betalat för de returnerade produkterna.

7.4. Du kan endast använda rabattkoder innan beställningsprocessen är klar. Det innebär att det inte går att tillämpa rabattkoder med retroaktiv verkan. Rabattkoder är personliga och får inte överföras till tredje part. Om inget annat anges kan rabattkoder inte kombineras med andra erbjudanden.

7.5. Om du väljer att utöva din rätt att returnera en eller flera produkter från en beställning där du har använt en rabattkod eller utnyttjat ett specialerbjudande, och det totala ordervärdet inte längre uppfyller villkoren i erbjudandet eller rabattkoden, förbehåller vi oss rätten att ta ut det ordinarie priset för produkterna. Detta beroende på villkoren för den aktuella rabattkoden eller erbjudandet.

 

8. Presentkort

8.1. Presentkort utgör värdekrediter som erbjuds till försäljning och kan endast användas för att köpa produkter. Krediten på presentkortet används innan du bekräftar din beställning. Om det totala beställningsvärdet överstiger presentkortets värde kan du betala övervärdet genom ett av de erbjudna betalningsalternativen, se avsnitt 5.1.

8.2. Presentkort kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort eller lösas in till kontanter. Genom att logga in på ditt användarkonto på www.svadia.se kan du använda presentkort, lägga till dem i ditt användarkonto och se saldot i eventuella krediter. Presentkort har ingen ränta.

 

9. Ångerrätt

9.1. När du handlar på www.svadia.se har du laglig rätt att ångra ditt köp.

9.2. Om du vill returnera en produkt kan du antingen använda returblanketten som följer med din beställning eller skriva ut en returblankett via ditt användarkonto på www.svadia.se eller kontakta kundtjänst. Om du har frågor om returprocessen, inte har tillgång till en skrivare, har svårt att ladda ner returblanketten eller behöver en ny, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

9.3. Du har rätt att utöva din ångerrätt mot Svadia och, i tillämpliga fall, relevant Svadia-partner, och returnera din beställning utan att ange någon anledning inom 14 dagar. Ångerfristen på 14 dagar löper från den dag då du eller en tredje part som agerat för din räkning, men inte transportföretaget, fick den sista produkten i beställningen.

9.4. Om du vill utöva ångerrätten måste du skicka ett tydligt skriftligt meddelande som anger detta till vårt e-post info@svadia.se.

9.5. Du kan också utöva din ångerrätt genom att använda standardformuläret som kan laddas ner från Konsumentverkets webbplats  www.konsumentverket.se och skicka det till oss på info@svadia.se.

9.6. Om du utövar din ångerrätt är du skyldig att returnera de produkterna du önskar att returnera utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten.

9.7. Om du utnyttjar din ångerrätt gentemot Svadia, kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (förutom ökade leveranskostnader på grund av ditt val av leveransalternativ om det inte motsvarar de billigaste standardalternativen som vi erbjuder för leveransen i fråga). Återbetalningen kommer att göras så snart som möjligt och senast 14 dagar från den dag vi fick meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du har använt för den aktuella ordern, om inte Svadia och du uttryckligen är överens om något annat. De administrativa kostnader som tillkommer Svadia medför inga extra kostnader för dig.

9.8. Ovanstående innebär att du uppfyller kraven i avsnitt 9.7 om du returnerar produkterna före utgången av 14-dagarsfristen. Vi kommer att bära kostnaden för returen, förutsatt att du använder den bifogade returblanketten. Om ingen returblankett används är du skyldig att själv betala returkostnaderna. En förutsättning för full återbetalning är att produkterna skickas tillbaka i samma skick som när du fick leveransen. Om en värdeminskning visar sig ha inträffat på grund av din hantering av produkterna är du skyldig att betala kostnaderna för detta. För produkter som har förseglats av hälso- eller hygienskäl förutsätter retur av produkterna att förseglingen inte har brutits. Om produkterna inte returneras i det skick som beskrivs i detta avsnitt 9.8 har vi rätt att vägra din retur eller minska det belopp som vi betalar tillbaka till dig. Om du har valt faktura som betalningsalternativ har vi rätt att debitera dig för nedskrivningen.


Returblankett

Om du vill utöva din ångerrätt, kopiera och fyll i detta formulär och skicka det till oss på info@svadia.se.

Jag meddelar härmed att jag återkallar vårt köpeavtal angående följande

Varor:

Beställt den:

Mottaget den:

Konsumentnamn:

Konsumentaddress:

Datum:


10. Reklamation

10.1. Du har alltid rätt att anmäla defekta produkter inom 14 dagar från mottagandet av produkterna. Klagomål som görs inom 7 dagar från mottagandet av produkterna.

10.2. Om de returnerade produkterna visar sig vara defekta kommer Svadia att göra en fullständig återbetalning motsvarande inköpspriset för produkterna samt leveranskostnader. För att en produkt ska anses vara defekt måste felet ha inträffat före försäljningstidpunkten. Om du klagar på en defekt produkt inom 7 dagar från försäljningstidpunkten, anses bristen ha inträffat före försäljningstidpunkten, såvida inte detta motbevisas av Svadia. Om klagomålet inträffar mer än 7 dagar efter försäljningstidpunkten är du skyldig att lämna bevis att felet inträffade före försäljningstidpunkten. Om du vill göra ett klagomål kan du kontakta oss på info@svadia.se.

 

11. Återbetalningar

11.1. Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som användes för att betala för dina Produkter. Om betalningen skedde per faktura eller genom förskottsbetalning kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan vi därför behöva be dig om dina kontouppgifter.

 

12. Immateriella rättigheter

12.1. Alla immateriella rättigheter som tillhör Svadia, dess koncernföretag och/eller licensgivare, inklusive men inte begränsat till varumärken och verk skyddade av upphovsrätt som återges på svadia.se, tillhör Svadia, dess koncernföretag och/eller dess licensgivare som behåller alla rättigheter därtill. Detta innebär att all användning av www.svadia.se eller dess innehåll som utgör en användning kräver föregående skriftligt tillstånd från Svadia. Ovanstående gäller inte användning som faller inom kundens åtgärder avseende beställningar, administration och användning av tjänster relaterade till kundens köp av Svadia-produkter. För tydlighetens skull innebär detta att all kopiering eller lagring av innehåll från www.svadia.se, i sin helhet eller delar därav, för andra ändamål än för en kunds privata, icke-kommersiella användning, kräver skriftligt tillstånd från Svadia i förväg. Denna begränsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designelement och information om Svadia-produkter.

 

13. Övrigt

13.1. Dessa allmänna villkor och ditt avtal med Svadia befriar eller begränsar inte Svadia från ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

13.2. Om någon bestämmelse i dessa villkor, eller någon del därav, bedöms ogiltig, påverkar detta inte giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser häri, såvida inte Svadia eller kundens skyldigheter, med undantag för sådana bestämmelser skulle betraktas som orimligt betungande.

13.3. Användning av de erbjudanden som finns tillgängliga på www.svadia.se är möjlig för personer som är minst 18 år gamla.

13.4. Varje kund får bara ha ett Svadia-kundkonto åt gången. Vi förbehåller oss rätten att radera dubblett registreringar.

13.5. De allmänna villkoren finns på www.svadia.se.

 

14. Alternativt tvistlösningsförfarande

14.1. Om du har ett klagomål på ett köp som inte kunde lösas genom direktkontakt med Svadia, har du som konsument rätt att vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att gottgöra. Att ansöka till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda detta alternativet om du är bosatt i EU och den andra parten är etablerad i EU. Du kan antingen använda online-klagomålsplattformen som finns tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplats, www.ec.europa.eu/odr, eller kontakta Allmänna reklamationsnämnden direkt via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd styrelse för alternativ tvistlösning och omfattas av direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning i konsumenttvister.

 

15. Tillämplig lag och tvistlösning

15.1. Dessa allmänna villkor samt avtalet mellan dig och Svadia, och i förekommande fall relevant Svadia partner, ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister med anledning av de allmänna villkoren ska avgöras av allmän domstol i Sverige.