Integritetspolicy

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är information och data som är direkt eller indirekt kopplat till en fysisk, levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, address, e-postadress och telefonnummer. Detta kan också gälla kundnummer, krypterad information och andra typer av elektroniska identiteter såsom IP-address.

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

När du anförtror Svadia dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig säker. Vi bryr oss om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och enligt nuvarande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som vi erbjuder där. All hantering av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen. Ansvarig för personuppgifterna är Svadia AB (org. nr 556651-6489). I samband med din orderplacering godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att tillhandahålla tjänsten som du begärt.

Personuppgifter

Uppgifterna om dig själv som du förser oss med används av Svadia.se och våra samarbetspartners för betalning och leverans. Vi garanterar att ingen information om dig kommer bli såld eller föras vidare till tredje part. Vi förbehåller oss rätten att upphäva ordrar som innehåller inkorrekta personuppgifter eller där kunden har betalningsanmärkningar.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?


Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Svadia

När du blir kund hos Svadia samlar vi in din kontaktinformation: Namn, address, e-postadress, telefonnummer och, i tillämpliga fall, personnummer. Vi samlar också in information om leveransmetod, möjliga leveransställen samt IP-adress. Köpeavtalet som vi har ingått med dig utgör den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla våra rättsliga skyldigheter och fullfölja detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar kundtjänsten via, exempelvis, e-post, telefon eller chat samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi gör detta så att vi kan svara på dina frågor och hantera ditt ärende. Det kan exempelvis vara uppgifter om ditt namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi behandla dina uppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter under gällande konsumentlagstiftning. Vi gör detta baserat på den rättsliga grunden i vårt köpeavtal.

Hur använder vi dina personuppgifter?


Fullfölja ingått avtal

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som en kund, hantera och leverera din order samt för hanteringen av fakturor och betalning. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, kommentarer eller till exempel ett klagomål.

Information om produkter och tjänster

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick om våra produkter och tjänster. Du kan upphäva ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden när du vill genom att kontakta kundtjänsten eller använda avanmälningslänken som finns i varje nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig lämna ut dina uppgifter till obehöriga parter eller sälja dem till externa parter.


Vem delar vi personuppgifterna med?


Betallösningar

För att kunna genomföra köpeavtal samt hantera fakturor och betalningar, delar vi uppgifterna med Klarna. Klarna samlar ihop personuppgifter om dig i samband med betalningen. Det är därför Klarna som ansvarar för dessa personuppgifter enligt bolagets villkor. Se Klarnas villkor för mer information.

Fraktföretag

För att kunna fullfölja köpeavtalet behöver våra frakttjänster använda personuppgifter så att de kan fullborda och leverera din order.

Kakor

Kakor innehåller information som vi använder för att förbättra webbplatsen så att våra besökare får den bästa möjliga upplevelsen. Det finns olika sorters kakor. Permanenta kakor sparar en fil på din enhet för att anpassa webbplatsen till dina val samt komma ihåg att du har besökt oss tidigare och kan därför förifylla din e-postadress och postnummer. Dessa kakor finns lagrade på din enhet en viss period eller tills du väljer att radera dem. Sessionsbaserade kakor används medan du besöker webbplatsen och behövs för att sidan ska fungera och kunna erbjuda grundläggande tjänster. Kakorna försvinner när du stänger ner webbläsaren. Kakor är sparade på din dator eller mobil och är endast tillgänglig för den ursprungliga webbplatsen. I din enhets inställningar kan du välja att inte acceptera kakor, men om du gör detta kommer inte webbplatsen fungera optimalt.

Svadia använder också kakor från tredje parter såsom Google Analytics och Facebook. Datan som samlas från dessa kakor, inklusive personlig data, används för internetbaserad annonsering och analys. Alla tredje parter är ansvariga för insamling och behandling av personlig data från sådana kakor. Svadia har inte åtkomst till denna information.


Direktmarknadsföring

För att kunna skicka information om våra produkter och tjänster, använder vi ett externt CRM-system som lagrar din e-postadress. Du kan avsluta prenumerationen när du vill antingen via länken som finns i vårt nyhetsbrev eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Imbox rättslig grund

När du använder vår chat och/eller FAQ kommer uppgifter såsom telefonnummer, namn, address, e-postadress, IP-adress och andra uppgifter som du förmedlar att sparas.

Auktoriteter

Enligt nuvarande lagstiftning är vi förpliktade att lämna ut personuppgifter i samband med, exempelvis, brottsutredningar.

Andra rättsliga grunder

Vi kan dela information med potentiella köpare om vi säljer hela eller en del av företaget, eller vid en sammanslagning med ett annat företag.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personlig data så länge som det finns en rättslig grund för det, en dokumenterad anledning för processen eller ett pågående användarförhållande. Vi har rutiner som säkerställer att vi inte sparar onödig personlig data och minimerar lagringstiden så mycket som möjligt. Generellt sparar vi din kundinformation i max tre år från och med din senaste kundkontakt. Nödvändiga uppgifter kan dock sparas i upp till åtta år enligt redovisningslagen.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att beskydda dina personuppgifter från förlust, missbruk och otillåten tillgång. Endast essentiell personal som behöver behandla personlig data har tillgång till dina uppgifter. Leverantörerna som vi delar personlig data med kommer bara behandla den i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder industriella standarder för att förvara, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt såsom, exempelvis, SSL/TLS, PGP och enkelriktade hash-algoritmer.


Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätten att notera vilka av dina personuppgifter som finns tillgängliga hos Svadia och begära att de raderas. För att få tillgång till uppgifterna eller radera dem måste din ansökan vara i skrift och innehålla ditt personnummer samt vara signerat av dig. Skicka din ansökan till Svadia AB, Dataskyddsombudet, Sveavägen 168, 113 46, Stockholm. Informationen eller bekräftelsen av raderingen skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter är ofullständiga, inkorrekta eller irrelevanta har du rätten att begära att de rättas eller raderas. Vissa saker kan dock inte raderas såsom datan som krävs av redovisningslagen och den data som Svadia behöver för att kunna fullfölja sina skyldigheter som exempelvis hantering av klagomål.

Du har rätten att kräva skadestånd om behandlingen av din personliga data inte har följt lagen.


Din säkerhet är viktigast

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi skyddar din personliga integritet och strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du menar att vi hanterar din personliga data på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Du har också möjligheten att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som övervakar behandlingen av personlig data.

Kontaktformulär