Portrait of a woman in yellow sari leaning against a pillar with her head resting on her left hand

Varför Svadia?

Hantverkssektorn är den näst största inkomstkällan efter jordbruket för Indiens befolkning. Officiella källor hävdar att det finns nästan 7 miljoner hantverkare i Indien men med tanke på denna sektors informella natur kan det röra sig om en siffra på 200 miljoner. Trots att indiska hantverkare är en del av en så stor arbetskraft står de inför några allvarliga utmaningar.

Vi tog en resa till Indien i början av 2020. Under vårt besök pratade vi med många hantverkare som berättade att de inte fick rättvisa löner för deras arbete. De förlorar även två tredjedelar av vinsten på deras handgjorda produkter till mellanhänder. Vi fick veta att det ofta blev så svårt att livnära sig att de tvingades sluta tillverka hantverksprodukter helt och förlita sig på andra okvalificerade jobb.

Det var då som tanken på en plattform för att stödja hantverkarna slog rot. Vi bestämde oss för att skapa en marknadsplats där de kunde sälja sina verk till en global publik utan att oroa sig för att förlora sina vinster. Svadia skapades med syftet att koppla ihop dem med den internationella marknaden. Drivna av uppdraget att stärka hantverkarna ville vi se till att de tjänade en rimlig lön för deras hårda arbete.

Detta blev desto viktigare och mer angeläget för oss i samband med COVID-19-pandemin. När små företag stängde på grund av lockdowns över hela världen var vi säkra på att det inte fanns någon bättre tidpunkt att komma igång. Vi tog kontakt med hantverkarna och diskuterade våra idéer om att skapa en online-plattform för hantverksprodukter, och blev positivt överraskade av reaktionen och stödet vi fick från dem. De var ivriga att delta och var glada över att slippa logistiken för att skapa konton på e-handelsmarknader. I våra samtal med dem blev det tydligt vilka utmaningar som finns på en konkurrensutsatt marknad där digitala lösningar är en viktig del av marknadsföringen. Vi försäkrade dem om att vi skulle ta hand om alla aspekter av online-försäljningen så att de kunde fokusera på sina konstverk och kreativitet.


Collage with an image of brown packing tape and another image of a white keyboard with a green shopping cart key

På Svadia tror vi att massproducerade, maskintillverkade varor aldrig kan ersätta handgjorda föremål. Förutom dess kulturella värde är handgjorda produkter hållbara och miljövänliga och gör det möjligt för köparen att skräddarsy produkter, till skillnad från varor som produceras för masskonsumtion i fabriker.

Vi har insett att det finns ett växande behov och efterfrågan av praktiska men estetiska handgjorda produkter. Människor söker alltmer efter hållbara produkter som är autentiska och rättvist producerade. Genom vår plattform vill vi nå den målgruppen, ni som är välinformerade och bryr er om miljöpåverkan av era val.

Vi hoppas att ni vill stötta oss i vårt uppdrag att göra skillnad i våra duktiga hantverkares liv! Ditt stöd kommer att gå långt för att säkerställa att hantverkare kan fortsätta att utöva traditionella indiska konstformer och föra vidare sina färdigheter till andra stammedlemmar i deras samhälle.


 Woman in a sari stitching a patchwork blanket sitting on a blanket on the ground outside

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.