A photograph in pink tones featuring a white monument structure surrounded by trees, reflected in the lake in the foreground

Varför ska vi vårda och bevara vårt kulturarv

Vi brukar tänka på stora statyer och monument när vi hör ordet kulturarv. Men denna simplifierade tolkning saknar en viktig komponent som ger arvet en unik och omfattande betydelse i vårt liv. Mycket mer än bara tegelstenar och byggnader, vårt arv inkluderar också immateriella kulturformer som muntliga traditioner, scenkonst och traditionell kunskap.

Ett bra exempel på ett viktigt kulturarv är hantverk, vilket inkluderar produktion av föremål som kläder, smycken, förvaring, dekorativa produkter och hushållsredskap – kunskap som har förts vidare från generation till generation under århundraden och är en viktig del av vår historia.

De snabba tekniska framstegen och förändrade socioekonomiska förhållanden har dock satt detta kulturarv under ökande hot eftersom många har valt lättillgängliga massproducerade varor istället för handgjorda produkter. Här är några skäl att bevara vårt kulturarv och vilka steg vi kan ta för att stödja lokala hantverkare.

 

1. En viktig del av vår identitet

I vår hektiska värld där förändring är den enda konstanta, förankrar arvet oss. Det berikar vår vardag och lägger grunden för ett kulturellt levande samhälle. Det ger också traditionella hantverkare en inkomstkälla och hjälper dem att möta de osäkerheter som orsakas av krafter som globalisering och industrialisering.

Threads and a traditional spinning tool made from wood

2. Främjar respekt för mångfald

Kulturarv erbjuder en rik källa av skönhet, uppmuntrar kritiskt tänkande och öppnar upp för dialog mellan människor från olika länder, vilket i sin tur leder till ömsesidig respekt för kreativitet och mångfald. Det hjälper oss att acceptera flera, ofta motstridiga, världsbilder och bidrar till skapandet av mer inkluderande och mångfaldiga samhällen.

A little dark haired girl next to a little blond girl putting a bindi on her forehead

3. Stödjer inhemska arbetare och skyddar traditionell kunskap

Enligt UNESCO är traditionellt hantverk ”kanske den mest påtagliga manifestationen av immateriellt kulturarv” och måste skyddas. När vi väljer handgjorda föremål över massproducerade varor kan hantverkare fortsätta att utöva sin konst och förmedla sina färdigheter och traditioner till andra medlemmar i deras samhälle. Industrialisering och globalisering utgör ett hot mot överlevnaden för denna del av vårt kulturarv och en potentiell förlust skulle kraftigt minska vår kulturella identitet, en del av det som gör oss till dem vi är. Mångfalden av kulturarv är det som ligger i hjärtat av vår civilisation och vi måste göra vårt bästa för att vårda och bevara dem.

A collection of traditional leather notebooks with embossments
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.