Broken glass globe with a tree growing inside on a background of grass and bushes in green tones

Jordens dag – Låt oss investera i vår planet!

“Vi ärver ej planeten från våra förfäder, vi lånar den av våra barn”

 

Varje år den 22 april firar vi Jordens dag som markerar årsdagen för uppkomsten av den moderna miljörörelsen som fick momentum under 1970-talet. Det är ett årligt event som fokuserar på naturens under och eftersträvar att upplysa allmänheten om klimatförändringar, skogsskövling och andra växande miljöhot.

Det första Jordens dag-firandet skedde år 1970, där Gaylord Nelson, en av USA:s senatorer och miljöaktivist, uppmanade till en landstäckande demonstration som skulle öka kunskapen om miljöfrågor. Hans ihärdiga försök ledde till uppkomsten av Miljöskyddsstyrelsen (EPA) i USA. Denna rörelse tog fart och spreds över hela globen och 1990 firades Jordens dag i mer än 140 länder runtom i världen.

Idag räknas Jordens dag bland en av de största sedvänjorna i världen då den firas av mer än en miljard människor varje år och ses som en handlingens dag som är till för att förändra människors beteende och skapa betydande globala, nationella och lokala politiska förändringar.

För detta ändamål har Jordens dag ett designerat tema som fokus för koncentrerade insatser varje år. Temat för 2022 är “Investera i vår planet”. Med detta menas att en grön framtid är en gynnsam framtid för alla. Vad som nu behövs är bred innovation, rättvis implementering och att agera djärvt. Vi måste stå tillsammans för vår planet – alla räknas och alla tar ansvar.

Collage of pictures focusing on recycling and sustainable living

 

Att bidra med vår del till detta är viktigare än någonsin. Några sätt att minska vårt koldioxidavtryck är att byta till en växtbaserad kost, spara på vatten och elektricitet samt plantera träd för att markera ett jubileum och födelsedagar. Varför inte börja med att kompostera ditt hushållsavfall, prioritera återanvändbara produkter och välja saker gjorda utav återvinningsmaterial för att bli en del av den globala strävan att rädda vår planet? 

En toppenidé för de som önskar att aktivt delta i detta ändamål på en större skala är att gå med i en dedikerad lokal grupp såsom Greenpeace Nordic eller Naturskyddsföreningen. Många av dessa grupper har digitala möten och plattformar, så det är ett perfekt tillfälle för att lära känna en ny grupp och få idéer på sätt att bidra i en miljö med väldigt lågt grupptryck.

Oavsett om det är på individ- eller samhällsnivå, är det vårt ansvar att bevara vårt hem – Jorden. Även de minsta insatserna kan göra en stor påverkan när vi ser på det stora hela. Medan den globala uppvärmningen orsakar permanenta klimatförändringar över hela världen är allt och alla positiva förändringar ett bra steg mot det större målet!

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.