A group of women of different ethnicities and shapes sitting and standing in a sunlit forest

Fira kvinnor – Stärk kvinnor

Historien igenom har kvinnor påverkat världen som vi känner den idag avsevärt. Från individer såsom Marie Curie, grundare av radioaktiv forskning, till Rosalind Franklin, upptäckare av DNA strukturen, och Greta Thunberg som uppmanade världsledare att omedelbart vidta åtgärder för att bromsa klimatförändringarna, har kvinnor påverkat och kommer fortsätta att påverka den sociala, kulturella, ekonomiska och politiska utvecklingen under historiens gång.

Varje år den 8:e mars firar vi den internationella kvinnodagen för att hedra otaliga kvinnliga prestationer. Denna dag markerar också en uppmaning till handling för befrielsen av kvinnors liv i hela världen genom att påskynda jämställdheten mellan könen. Stor solidaritet ses på en global nivå när grupper samlas för att tillsammans fira kvinnors bedrifter och kämpa för deras rättigheter.

Collage with three photos of women protesting, walking, and standing looking out across the world, as well as a flower illustration and block of light yellow and light purple in the background

Temat för årets Internationella kvinnodag är “jämställdhet mellan könen idag för ett hållbart imorgon”. Målet är att erkänna bidraget från kvinnor och flickor runt om i världen som leder arbetet med att anpassa och lindra som respons på klimatförändringar, för att skapa en hållbar framtid för alla.

Att överbrygga klyftan mellan könen i samband med att minska klimatförändringens risker är en av de viktigaste globala utmaningarna under tjugohundratalet. Eftersom effekten av klimatförändringar har haft och kommer fortsätta att ha allvarliga och varaktiga konsekvenser för vår miljö är det inte svårt att förstå varför de som är bland de mest utsatta och marginaliserade påverkas mest. Det har uppmärksammats att kvinnor är mer sårbara än män när det kommer till klimatförändringens effekter eftersom de utgör majoriteten av världens fattiga och är mer beroende av naturtillgångar, vilka är som mest hotade av klimatförändringar. Som huvudsaklig omsorgsperson lägger kvinnor undan sina behov för att återskapa stabilitet inom hushållet efter floder och torka. En genuskänslig respons är därför nödvändig när det kommer till klimatförändringarnas påverkan. Kvinnor och tjejer är effektiva och starka ledare, vilket behövs för att möta klimatförändringarna. Kvinnor är redan förändringsarbetare då de har spelat en nyckelroll i lanseringen av förnybar energi som reducerar klimatkrisens effekter.

För att lindra deras belägenheter är det viktigt att inkludera kvinnor och tjejer i formuleringen av principer som ska underlätta deras situation. Genom att involvera kvinnor inom hållbarhet och klimatförändringsinitiativ i hela världen kan deras deltagande och ledarskap föra till mer effektiva klimatåtgärder då de tillför mer empati och inkludering i sina lösningar på problem som klimatförändringar medför. Som ansvarsfulla världsmedborgare är det därför vår plikt att förse kvinnor med de nödvändiga möjligheterna och tillgångarna för att överkomma de hinder de ställs inför.

Om vi regelbundet ser över möjligheter samt hinder kan vi bemyndiga kvinnor och tjejer. Om vi ger dem en röst och möjlighet att vara jämbördiga aktörer i beslutstagande om klimatförändringar och hållbarhet kan vi säkerställa en hållbar utveckling och jämställdhet. Utan jämställdhet idag kommer en hållbar och jämställd framtid vara utom räckhåll.

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.